PER QUÈ EL MÈTODE DEROSE EN L’ESPORT? 

Testimoniatge d'un esportista professional en aquest vídeo de Roy Geerts.

 A través d’una proposta, fundamentalment tècnica, el Método DeRose, proporciona resultats desde la primera pràctica als esportistes de qualsevol disciplina. Aixi, es perceben els canvis generats per un treball l’objectiu del qual, és ampliar progressivament la consciència corporal, amb tot el que això comporta i significa.

Qualitat d’execució tècnica, seguretat en els gestos motors, augment de la capacitat i control respiratori, estalvi d’energia, eficiència orgànica, capacitat de concentració i atenció, resistència, gestió de l’estrés, sensibilitat, abstracció sensorial, domini sobre les emocions i autosuperació, són alguns dels resultats que aquest Método garantitza en aquest camí cap a la optimització del rendiment personal.

 El desenvolupament de les capacitats personals que proposem s’adapta individualment a les exigències de cada especialitat i persona. Creem un programa personalitzat per cada esportista basat en mòduls pràctics i reforçat amb continguts teòrics.

Fem un acompanyament constant de l’evolució i la persecució de les metes de forma individual.

 PREPARANT-SE I COMPETINT:

 • Un total domini de la respiració i una significativa millora de la capacitat pulmonar.
 • Alineament de la columna, i conseqüentment, millora de la postura corporal.
 • Increment notable de l’energia vital i disposició.
 • Augment de la consciència corporal, tant estàtica com dinàmica (moviment).
 • Músculs i articulacions més flexibles que, junts o associats a una major consciència corporal, disminueixen els riscos de lesions.
 • Major eficiència de contracció de les fibres musculars potenciant la força i l’explosió muscular.
 • Millores en el funcionament de tots els òrgans i sistemes de l’organisme.
 • Consienciació i domini de les emocions.
 • Augment del poder de concentració mental.

 RECUPERANT-SE I PREVENINT:

 • Reducció de l’estrés i de l’ansietat derivada dels entrenaments i competicions.
 • Millor irrigació sanguínia i oxigenació de tot el cos per reduïr la fatiga muscular.
 • Augment de la capacitat inmunològica per evitar enfermetats.
 • Increment de l’eliminació orgànica de les deixalles derivades de l’esforç físic.
 • Millora de la qualitat del descans i la son.

És ideal per qui busca autosuperar-se. Les tècniques de mentalització ensenyen com visualitzar els objectius i metes del practicant. També aporta més recursos per incrementar la concentració i reduïr els nivells d’estrés que es poden donar abans d’una competició.

El Método DeRose apareix com un nou recurs que es torna imprescindible per l’evolució i creixement de qualsevol esportista. Podrà significar l’èxit o la victoria per a un esportista d’èlit.